پژوهشها

 • هدف رژیم صهیونیستی، از تاسیس تلویزیون 2017-11-22 در چنین روزهایی، حدود 50 سال قبل، کنست صهیونیستی برای ایجاد یک ایستگاه تلویزیونی عمومی در رژیم ، تشکیل جلسه داد که فقط برای اهداف آموزشی بود . این جلسه قبل از یک جلسه دیگر در سال 1963 بود ، اما اکثر اوقات بخش اعظم فراکسیون های پارلمانی این ایده را رد کرد با این دلیل که جامع ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش بیست و ششم ) 2017-11-21 5. خروج اجباری اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 تحت ضربات مقاومت و به لطف جمع شدن مردم لبنان در تمام فرقه ها و جریانات در اطراف آن ، نوید نتایج جنگ لبنان در سال 2006 بود . نتیجه این جنگ امکان دارد امید ، برخی از افراد را در پیروزی زمینی بر اسرائیل افزایش دهد . در جنگ های آی ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش بیست و پنجم ) 2017-11-20 فصل چهارم پیامدهای جنگ دوم لبنان بر نظریه امنیت صهیونیستی . بخش 1 ، مقاومت پایه های نظریه امنیتی صهیونیستی را منهدم نمود . بخش دوم ، مولفه های جنگ ششم . بخش سوم ، ارزیابی گزارش کمیته وینوگراد . فصل چهارم بخش اول ، مقاومت لبنان ، مبانی نظریه امنیت صهیونیستی را منهدم ساخت . حم ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش بیست و چهارم ) 2017-11-15 تأثیر دیوار حائل در انضمام اراضی احداث دیوار حائل سبب انضمام بخش های زیادی از اراضی فلسطینی به رژیم صهیونیستی ، خواهد شد ، در منطقه جنین ، احداث دیوار به انضمام 69 هزار دنم زمین خواهد انجامید ، در این منطقه 11 روستای فلسطینی وجود دارد: رمانه، الطیبه ، عانین ، ام الریحان ، ط ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش بیست و سوم ) 2017-11-14 سپس شماری از شوراهای محلی یهود داخل خط سبز ، موازات خط تماس اقدام به احداث دیوار حائل ویژه مناطق خود نمودند ، مهمترین آن شورای منطقه ای ” جلبوع ” نزدیک شهر جنین بود ، دنی عطار رییس شورا ( که رییس اتحادیه شهرک های خط تماس بود ) از 5 سال اقدام به احداث جاده برای گش ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش بیست و دوم ) 2017-11-13 بخش دوم ، دیوار حائل و چالش امنیتی ایده جداسازی مناطق فلسطینی و صهیونیستی از سال 1967 آغاز می شود ، وقتی که تعدادی از وزرای صهیونیست با ارائه ایده ای را خواستار جدایی میان فلسطینی ها و صهیونیست ها و مرز بین آنها بودند . در آن زمان ، بنحاس سفیر ، وزیر دارایی ، که در آن زم ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش بیست و یکم ) 2017-11-11 امکان گسترش منطقه عملیات به عمق رژیم صهیونیستی . سهولت نسبی رسیدن به اهداف حیاتی در رژیم صهیونیستی و گروه های بزرگ جمعیتی . دشواری کنترل و هدایت عملیات ، با توجه به وسعت آن و جبهه های نبرد و تعداد زیاد مواضع و موانع که تردد را محدود نموده و از کارایی آن ، جلوگیری می نماید ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش بیستم ) 2017-11-08 4 – ستون اجتماعی این سند صریحا اعتراف می نماید که تهدید موجودیتی برای رژیم صهیونیستی نه تنها به مسائل جنگی و استراتژیک محدود نمی شود، بلکه شامل مسائل اجتماعی نیز هست ، با توجه به این که رژیم یک جامعه آواره با فرقه ها و ملیت های مختلف است و همچنین شکست سیاست ها و ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش نوزدهم ) 2017-11-07 در تمام موارد فوق ، فقدان عنصر زمانی است . معیار اصلی موفقیت هر مرحله ، مصالح رژیم صهیونیستی است یا همانگونه که در سند بیان شده ، شرایط مطلوب برای رژیم صهیونیستی است . 4 – قاعده جنگی این ستون حلقه های مقابله با رژیم صهیونیستی را شناسایی نمود که در اطراف سه حوزه ای قرار ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش هجدهم ) 2017-11-06 در باره روند سیاسی ، سند معتقد است که مسیر ، مادرید تمام شده است و باید فرمول جدیدی را ترسیم نمود . رژیم صهیونیستی نمی تواند به تنهایی این فرمول را بیفزاید یا آن را تدوین کند ، اما می تواند دیدگاه و ایدهی خود را به حامی این روند ، یعنی ایالات متحده یا اروپا تحمیل سازد . تر ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش هفدهم ) 2017-11-05 چارچوب تحلیلی تئوری امنیت اسرائیل در سند هرتسلیا هدف از این مبحث ارائه یک دیدگاه تحلیلی و توضیحی از مهم ترین عناصر یا عناصر سند هرتسلیا موضوع کنفرانس تعادل ایمنی و امنیت ملی صهیونیستی است . این کنفرانس تعدادی از ایده ها را در تمام زمینه های مربوط به رژیم صهیونیستی و زندگی ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش شانزدهم ) 2017-10-29 این ادعا که امنیت واقعی صلح می باشد ، سخنی باطل است که هیچ ارزشی ندارد . همچنین خطرناک است زیرا سبب می شود مردم را با امکان تحقق صلح واقعی با اعراب از طریق اعطای امتیازات گسترده ، فریب دهند اما این امتیازات صهیونیستی بدون امنیت و بدون صلح حفظ خواهد بود . – توافق جامع ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش پانزدهم ) 2017-10-23 مرحله چهارم ، از انتفاضه اقصی سال 2000 تا امروز بدون شک عدم تحقق راه حل سیاسی برای مسئله فلسطین ، به میزان زیادی به نظریه های تدوین نهایی نظریه های امنیتی صهیونیستی ، تاثیر می گذارد، این موضوع تناقضات مواضع بسیاری از رهبران سیاسی و امنیتی را تفسیر می نماید . البته ، برخی ... ادامه مطلب ...
 • امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش چهاردهم ) 2017-10-15 درباره فنون میدانی ، مفهوم عملیاتی برنامه ریزی نظامی بر اساس درس های آموخته شده از ، جنگ خلیج فارس بود که ارتش نخبگان کم تعداد باید در صورت جنگ بعدی پیروزی قاطع ، حاصل نماید آنهم با نرخ بسیار اندکی از فرسایش افراد و تجهیزات کمتر از آن چه که در جنگ اکتبر 1973 بود ، پس از آن ... ادامه مطلب ...