بیانیه جنبش جهاد اسلامی فلسطین پیرامون شهدای حزب الله

جنبش جهاد اسلامی فلسطین با انتشار بیانیه ای شهادت شماری از رزمندگان حزب الله لبنان در جریان حمله هوایی صهیونیستی به خودرو آنان در ” قنیطره ” واقع در منطقه ” جولان ” سوریه را تسلیت گفت .
بیانیه افزود ، این برادران در مسیر مقاومت به وظیفه جهادی خود در سرزمین های عربی اشغالی اقدام می نمودند تا همانگونه که دشمن صهیونیستی را از منطقه جنوب لبنان اخراج ساختند ، از مناطق اشغالی برانند.
بیانیه ادامه داد ، جنبش جهاد اسلامی در برابر این جنایت جدید تل آویو بر راه کار مقاومت به عنوان تنها راه پاسخگویی به دشمن صهیونیستی تاکید می نماید .
همچنین تصریح نمود ، خون پاک شهدای حزب الله ، بشارت پیروزی برای ملت فلسطین و ملت های عربی و اسلامی بر دشمن صهیونیستی است .
بیانیه با تبریک و تسلیت این واقعه به رهبران و رزمندگان حزب الله و خانواده های شهدای حزب الله تاکید نمود که همه باید در یک صف واحد با دشمن اصلی امت ، که همان دشمن صهیونیستی است ، بجنگند .