استقبال گروه های مبارز فلسطینی از عملیات حزب الله

جنبش جهاد اسلامی فلسطین وبقیه گروه های فلسطینی از عملیات قهرمانانه مقاومت اسلامی لبنان در کشتزارهای شبعا که امروز صبح انجام گرفت استقبال کردند.

سرایا القدس شاخه ی نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه ای که نسخه ای از آن به دست ندای قدس رسید تاکید کرد این اقدام شجاعانه نشان داد که مقاومت همچنان از پتانسیل کافی برای لجام زدن به تجاوزات صهیونیستی در سرزمین فلسطین وبقیه مناطق عربی برخوردار است ومی تواند به جنایاتی همچون آنچه که  چند روز پیش در منطقه القنیطره رخ داد پاسخ دهد.

از سوی دیگر جنبش های حماس ، کمیته های مقاومت مردمی ، جبهه خلق برای آزادی فلسطین ، جنبش مجاهدین ، گردان های شهید عبدالقادر الحسینی وجنبش مجاهدین این عملیات را ستوده وآنرا پاسخی طبیعی به تجاوزات صهیونیستی توصیف کردند.