تاکید جهاد اسلامی و حماس بر امنیت کشورهای عربی

جنبش های جهاد اسلامی فلسطین و حماس احترام به حاکمیت کشورهای عربی ، حمایت از امنیت آنان و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مزبور را مورد تاکید قرار دادند .
سران جهاد و حماس این موضوع را در نشست مشترک خود در غزه که در جریان آن اوضاع فلسطین و منطقه بررسی شد ، بیان نمودند .
آنان برای کشورهای عربی ، امنیت ، ثبات و تلاش برای تحقق منافع امت به ویژه مساله فلسطین ، حمایت از مقاومت مردم فلسطین تا کسب آزادی و پایان دادن به اشغالگری صهیونیستی را آرزو کردند .
دو جنبش تعهد خود به اصول ملی و عدم عدول از آن به ویژه قدس ، حق بازگشت آوارگان ، آزادی اسرا و مقابله با شهرک سازی ، همچنین مقاومت به منزله راهکار استراتژیک و افزایش هماهنگی دو جانبه در زمینه های سیاسی و رزمی را مورد تاکید قرار دادند .
تاکید جهاد و حماس بر آشتی فلسطینی ، پایان دادن به دو دستگی ، اجرای توافقات امضا شده در این زمینه ، اجرای مسئولیت های دولت در قبال غزه ، پایان دادن به رنج های مردم آن به ویژه در زمینه بازسازی و پرداخت حقوق کارمندان و حمایت از پایداری مردم قدس دیگر مفاد این دیدار بود .