شکنجه کودک فلسطینی به وسیله سگ تعلیم دیده

نظامیان صهیونیست متعمدانه یک کودک فلسطینی دستگیر شده را در معرض حملات یک سگ تعلیم دیده قرار داند.
به گزارش شبکه ندای قدس در فیلمی که از این جنایت صهیونیستها منتتشر شده به وضوح تعمد نظامیان صهیونیست را برای وادار کردن سگ تعلیم دیده به حمله به این کودک نشان می دهد.

برای مشاهدفیلم