تحصن مردم غزه علیه جنایات تشکیلات در کرانه باختری

مردم غزه در اعتراض به عملیات وحشیانه سازمان های امنیتی تشکیلات خود گردان در تعقیب وبازداشت مبارزان فلسطینی در کرانه باختری در غزه دست به تحصن زدند.
به گزارش خبرنگار  ندای قدس در این تحصن که به دعوت جنبش جهاد اسلامی فلسطین با حضور شخصیت های مختلف فلسطینی وجمع کثیری از مردم برگزار شد ، خالد البطش از رهبران جنبش به ایران سخنرانی پرداخت.
این رهبر جنبش جهاد اسلامی فلسطین بعد از آن در جمع خبرنگاران گفت : اقدام ددمنشانه تشکیلات خود گردان علیه مبارزان جنبش جهاد اسلامی فلسطین بی سابقه وغیر قابل پذیرش است.
وی تاکید کرد با وجود تمامی تلاش های انجام گرفته توسط تشکیلات خود گردان که در راستای اهداف صهیونیستی انجام می شود ، انتفاضه مردم کرانه باختری به سرعت آغاز خواهد شد.