گروهان های قدس درگذشت محمود الحیله فرمانده بزرگ و یکی از بنیانگذاران شاخه نظامی را تسلیت گفت

گروهان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با انتشار بیانیه ای درگذشت حاج محمود الحیله ” ابو هنادی ” از بنیانگذاران شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین و عضو شورای نظامی گروه ها را که به خاطر بیماری مزمن دار فانی را وداع نمود ، تسلیت گفت.
این بیانیه افزود ، با کمال تاسف و اندوه و با قلبی مومن به قضا و قدر الهی ، گروهان های قدس درگذشت فقید حاج محمود عبد ربه یوسف الحیله ” ابو هنادی ” 69 ساله که به خاطر بیماری مزمن پس از مدت زمان طولانی ، مبارزه که دهها سال عمرش را برای مقابله با اشغالگری صهیونیستی گذراند ، تسلیت عرض می نماییم .
بیانیه ادامه داد ، ما در گروهان های قدس درگذشت فقید و شهید مان ” ابو هنادی ” را تسلیت عرض می نماییم که الگوی مجاهد و مبارز و عابدی مخلص و فرمانده ای الگو بود و تاکید می نماییم که راهی که وی و برادران فرمانده اش پیمودند مشعل انقلابیون و آزادیخواهان باقی خواهد ماند ، و سفر جهادی وی مکان افتخار ، و عزتمندی برای تمام مردم ما و هر شخصی که آن شهید را می شناسد ، باقی می ماند .
گروهان های قدس تاکید کرد که فقدان این مرد به اندازه یک فرمانده جهادی مانند ابو هنادی خسارتی عظیم برای طرح مقاومت است اما او نسلی مجاهد از خود به جا گذاشت که در مسیر او حرکت می نمایند ، امانت مقاومت را حمل نموده و قسم خورده اند راه را گم نکنند.
شهید فرمانده محمود الحلیه از موسسین شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی و یکی از اعضای شورای نظامی گروه هان های قدس و از رهبران بارز این جنبش است که پس از راه جهادی عظیم و درخشان و جهاد و مقاومت و فداکاری عظیم در نبرد برای فلسطین درگذشت .
گروهان های قدس با خداوند و روح فرمانده عظیم ” ابو هنادی ” عهد می نماید که به این مسیر دشوار ادامه دهد و آرام و قرار نگیرد مگر پس از آزادی تمام فلسطین .
ابا هنادی پس از انجام وظیفه جهادی به شکل کامل و ایجاد نشلی مجاهد که هنوز در خطرش و حافظ عهد و وطیتش است ، درگذشت ، پیکرش رفت و پرچمش باقی ماند که تغذیه ای برای اندیشه مجاهدین است ، تمام میادین و عرصه های شرف و همچنین قهرمانی شاهدی برای تو است ای فرمانده منحصر به فرد .
متن بیانیه این است .
{وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ}
بیانیه نظامی منتشره از سوی گروهان های قدس
گروهان های قدس درگذشت محمود الحیله ” ابو هنادی ” یکی از بنیانگذاران شاخه نظامی و عضو شورای نظامی را تسلیت گفت .
با کمال تاسف و اندوه و با قلبی مومن به قضا و قدر الهی ، گروهان های قدس درگذشت فقید حاج محمود عبد ربه یوسف الحیله ” ابو هنادی ” 69 ساله که به خاطر بیماری مزمن پس از مدت زمان طولانی ، مبارزه که دهها سال عمرش را برای مقابله با اشغالگری صهیونیستی گذراند ، تسلیت عرض می نماییم .
ما در گروهان های قدس درگذشت فقید و شهید مان ” ابو هنادی ” را تسلیت عرض می نماییم که الگوی مجاهد و مبارز و عابدی مخلص و فرمانده ای الگو بود و تاکید می نماییم که راهی که وی و برادران فرمانده اش پیمودند مشعل انقلابیون و آزادیخواهان باقی خواهد ماند ، و سفر جهادی وی مکان افتخار ، و عزتمندی برای تمام مردم ما و هر شخصی که آن شهید را می شناسد ، باقی می ماند .
گروهان های قدس تاکید کرد که فقدان این مرد به اندازه یک فرمانده جهادی مانند ابو هنادی خسارتی عظیم برای طرح مقاومت است اما او نسلی مجاهد از خود به جا گذاشت که در مسیر او حرکت می نمایند ، امانت مقاومت را حمل نموده و قسم خورده اند راه را گم نکنند .
گروهان های قدس با خداوند و روح فرمانده عظیم ” ابو هنادی ” عهد می نماید که به این مسیر دشوار ادامه دهد و آرام و قرار نگیرد مگر پس از آزادی تمام فلسطین .
گروهان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین
دوشنبه 23 شوال 1438هـ.
17/7/2017م