رفتارهای داعشی نظامیان صهیونیستی کدامیک از دیگری الگو گرفته است؟

گرچه صهیونیستها در اقدامات جنایتکارانه خود علیه فلسطینیان ید طولا وپیشینه ای گسترده دارند اما نظامیان عرب نمای صهیونیست روز جمعه گذشته این اقدامات را به اوج خود رسانده بودند.

به گزارش شبکه ندای قدس ، نظامیان صهیونیست که با خود وسایل  مختلف جراحی را هم حمل می کردند ، یک جوان 18 ساله فلسطینی به نام معتز وائل عرفات را به شدت شکنجه کردند به نحوی که تا ساعت ها وی دچار خونریزی شده بود.

به گفته شاهدان  رفتار صهیونیستها با وی دقیقا  اقدامات گروه تروریستی داعش را با اسرایشان تداعی می کرد

معتز