جهاد اسلامی : از هیچ اقدامی برای دفاع از مسجد الاقصی فروگذاری نخواهیم کرد

جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد برای دفاع از مسجد الاقصی از هیچ طرفی اجازه نگرفته وبرای عمل به وظیفه اش در دفاع از  قبله گاه اول مسلمانان جهان نیازی به صدور اعلامیه ودر جریان گذاردن پیشاپیش این اقدام نمی بیند.

به گزارش شبکه ندای قدس ، خالد البطش در این رابطه تاکید کرد ، لحظه اقدام ما بسیار نزدیک تر از آنی است که بسیاری آن را تصور می کنند .

وی که در گفتگویی با رسانه ها شرکت کرده بود افزود : رژیم صهیونیستی امروز در تنگنایی عجیب قرار گرفته است ، زیرا فلسطین را همچنان زنده یافته است.

این رهبر جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بخش دیگری از سخنان  خود تاکید کرد : مطمئن باشید دستی که به روی برادران ، دختران ومادران ما  در قدس بلند شد را دیر یا زود قطع خواهیم کرد وحاکمیت را به حرم ابراهیمی ووجب به وجب فلسطین باز خواهیم گرداند.