امتنان دکتر رمضان عبدالله از ایران

دکتر رمضان عبدالله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین مجددا از حمايت های جمهوری اسلامی ايران از فلسطين قدردانی نمود.
وی این مطلب را در دیدار با اميرعبداللهيان دستيار ويژه رييس مجلس شورای اسلامی و دبير كل كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه فلسطين در لبنان بیان کرد.
دکتر رمضان عبدالله جنايت اخير صهيونيست ها در مسجد الاقصی را محکوم کرد و گفت که این انتفاضه آتش خشم و انتفاضه جديدی را عليه تل آويو رقم زده است.
وی افزود که مقاومت بدون وقفه به مبارزه خود برای بازگشت آوارگان و تشكيل كشور واحد فلسطين از بحر تا نهر ادامه خواهد داد.
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین همچنین گفت که توجه ويژه امام خامنه ای در زنده نگهداشتن موضوع قدس روحيه بخش و بی نظير است.
وی سپس گفت که ما مقاومت را بهترين راه برای تحقق آرمان فلسطين می دانيم.
امیر عبداللهیان نیز گفت که حادثه مسجد الاقصی و كشتار مردم مظلوم قلسطين تبديل به انتفاضه جديدی شد كه به وحشت و عقب نشينی نظاميان رژيم صهيونيستی انجاميد.
وی افزود که اين حادثه بار ديگر توجه به قدس و مسجد الاقصی را جلب نمود و اثبات كرد كه مسئله سياسی و دينی مسجد الاقصی نزد افكار عمومی جهان اسلام زنده است.
دبير كل كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه فلسطين همچنین گفت که رژيم صهيونيستی به عادی سازی روابط با كشورهای عربی نيازمند است و متاسفانه برخی رهبران عرب مدعی حمايت از فلسطين در اين مسير قدم بر می دارند و اين خيانت به آرمان مردم فلسطين است .