گفت و گوی ابوشریف با مرآت

ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرآت در روستای خطیرکوه گفت و گویی اختصاصی برگزار نمود.
وی گفت ، طرح صهیونیسم سیطره بر منطقه به ویژه فلسطین است ، در سال 1967 رژیم صهیونیستی سه برابر حجم خود را اشغال نمود ، در سال 1982 جنوب لبنان و قبل از آن جولان را اشغال کرد ، می خواست تمام منطقه را اشغال کند ، تا سال 2000 در جنوب لبنان بود ، سال 1987 انتفاضه اول و سال 2001 انتفاضه دوم به وقوع پیوست .
سرانجام وادار شد که در سال 2005 بدون هیچ قید و شرط از غزه عقب نشینی نماید ، سپس دور خود دیوار حائل ، با کرانه باختری و قدس احداث نمود ، پس از آن با مصر ، سپس با غزه ، که 10 متر آن زیر زمین می باشد .
این نشانه ، شکست و پسرفت رژیم صهیونیستی است که خود را میان دیوار محصور ساخته است ، اما متاسفانه درگیری های داخلی عربی و اسلامی فرصت بسیار مناسبی را برای رژیم فراهم ساخته است تا سطحی که خواستار برقراری رابطه با عربستان سعودی ، امارات و دیگر مسلمانان و اعراب است البته حتی در صورت تحقق چنین رابطه ای ، این رابطه با رژیم های منطقه و مزدورانشان است نه با ملت های آن ، مانند پیمان صلح با مصر در سال 1979 که مردم مصر هرگز آن را نپذیرفتند ، به همین دلیل تاکید می نمایم ایده اسراییل از نیل تا فرات مدتهاست پایان یافته است .