امنیت ملی صهیونیستی ، واقعیت یا توهم ( بخش هشتم )

جوهر مشکل امنیت ما ، موجودیت ما است و این معنایی ناگوار می باشد برای مشکل امنیتی ما ، این جنگ هدف از آن نابود سازی اسکان یهودی است ، اعراب می دانند که حاکمیت عربی در این سرزمین نیست تا وقتی یهودیان باقی هستند با اینکه اقلیت را نسبت به عرب دارند ، هدف سیاسی اعراب مستوجب نابودی این وقایعت ناگوار می باشد که همان محو یهود از این کره ، زمین ، می باشد . ” آریل لویتا ، همان منبع ” .
بر اساس این تعریف ، مشکل امنیت صهیونیستی ، ناشی از ، ضرورت یافتن ، راه حل و ابزارهای ، تضمین بقای موجودیت رژیم عبری است .
حین یافتن راه حل ، مشکل موجودیت ، نظریه پردازان دو فرضیه اساسی را طراحی نمودند .
یک ، رژیم صهیونیستی نمی تواند به عنصر یا عناصر خارجی اتکا کند حتی در صورتی که برای تضمین موجودیتش باشد .
دوم ، رژیم صهیونیستی نمی تواند منازعه را با ابزارهای نظامی حل کند و قادر ، نیست کار مسائل جنگی ، را یکسره نماید که ، سبب تحمیل شروط صهیونیستی برای سازش در خاورمیانه خواهد شد .
این مساله را سران سیاسی رژیم و فرماندهان ارتش صهیونیستی گفتند مانند رابین ، پرز ، شارون ، موشه دایان ، زئیف شیو ، رافائل ایتان و دیگران .
هدف عملی این دو فرضیه ، ضرورت ایجاد ، امنیت صهیونیستی بر اساس قدرت ارتش برای بازدارندگی و اقدام حین ضرورت است اما استفاده ارتش باید فقط اهدف استراتژیک دفاعی باشد ، به معنی حفظ وضع موجود ، با توجه به اهمیت این فرضیه در زمینه ترسیم راهی است که ارتش می تواند از طریق آن امنیت ، رژیم را تامین و بقای آن را تضمین نماید که اعتقاد داریم مناسب است سخن درباره آن ، بیشتر باشد .
فرض اساسی صهیونیستی آن است که نمی تواند که در تضمین امنیت به هیچ عنصر خارج اتکا نماید ، رژیم صهیونیستی ارزیابی موضع خود را عهده داری نموده که بن گوریون آن را حین تشکیل رژیم ، طراحی نمود ، که تایید ، همسویی و کمک های سیاسی و جنگی به رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای مختلف حین رای ، سازمان ملل متحد به قطعنامه تقسیم بود ، این نمی تواند دلیلی برای آمادگی کشورهای مزبور باشد چون برای کمک به رژیم صهیونیستی است وقتی در معرض خطری قرار داشته باشد که موجودیت آن را تهدید نماید .
بن گوریون ، برای توضیح این فرضیه به تقسیم جهان به پنج بلوک در زمینه رابطه با رژیم صهیونیستی ، پرداخت . بلوک بیشتر طرفدار رژیم که موجودیت آن را به رسمیت شناخت ، اما توجهی به این که این موجودیت در عرض خطر قرار دارد از خود نشان نمی دهد .
او گفت که ” ما باید از یک واقعیت ساده ، و بی رحمانه آگاه باشیم ، که برای امنیت ما باید اول به خودمان تکیه کنیم نه به نیروهای خارجی ، ما باید با تکیه بر توانایی های مان آماده شویم ، سرنوشت ما و سرنوشت اسکان یهودیان ، مردم و حکومت یهود به همه ما بستگی دارد .
رژیم صهیونیستی که به این ایده اعتقاد دارن د، به موضع آمریکا در باره خروج ، رژیم از سینا در سال 1956 و توافق ابرقدرت های جهان در باره کنترل سلاح در خاورمیانه به عنوان نمونه ای از اعتبار این فرضیه اشاره می نماید .
البته این ارزیابی بن گوریون و رهبران بعدی وی را از رسیدن به حداقل تفاهم و همکاری استراتژیک با یک ابرقدرت، به عنوان مثال فرانسه در دهه 1950 و اوایل 1960، و سپس ایالات متحده پس از آن، اما حتی اوج این همکاری و این قدرت های مهم منع نکرد .
با رغم اهمیت آن ، به عنوان امنیت کافی برای حفظ وجود حکومت لحاظ نمی شد، که می توانست نیازمند ساخت یک نیروی کاملا دفاعی باشد . این به این دلیل است که رویدادهای خاورمیانه به رهبران تل آویو ثابت نمود که تعهدات هر یک از این کشورها کاملا قابل اعتماد نیستند ؛ اعتبار آنها نیازمند موضوع گذشت زمان و آزمایش های عملی برای اثبات ، توانمندی شان است .
مثالها عبارتند از موقعیت ایالات متحده در سال 1956 که منجر به عقب نشینی انگلستان ، فرانسه و رژیم صهیونیستی دزمینه ر مبارزه علیه مصر شد. مثال دیگری این است که تغییر نگرش فرانسه نسبت به خاورمیانه و رژیم صهیونیستی در نیمه دوم دهه 1960 بود و عدم ارزش وعده های داده شده توسط آمریکا برای تضمين آزادی ناوگان در تنگه تيران در سال 1967 و موانع و مشکلات مواجهه ای که در حملات هوايی آمريکا به اسرائيل در جنگ اکتبر 1973 بوجود آمده بود .
همچنین می توان گفت که رهبری رژیم صهیونیستی متقاعد شده است که ساختن قابلیت دفاع مستقل ، شرایط لازم برای ابرقدرت ها است تا آمادگی خود را برای پشتیبانی و همکاری با رژیم صهیونیستی نشان دهند تا همچنین بدانند رژیم قوی و قادر به دفاع از خود است .
بن گوریون گفت ، من نمی گویم که ما کمک خارجی دریافت نخواهیم کرد ، اما وقتی امید به چنین کمک هایی وجود داشته باشد و امید وجود دارد – چه چیزی مانع ما می شود که به جهان ثابت کنیم که ما به کمک خارجی متصل نیستیم و ما قادر هستیم برای ساختن قدرت ما و تکیه بر خودمان ، به طوری که خداوند تنها به کسانی که به خود کمک می کنند کمک می کند .
فرضیه دوم ، توانایی رژیم برای حل و فصل مناقشه های جنگی است که با قدردانی از موضع بن گوریون در روزهای اولی تاسیس رژیم مشخص شد که با وضوح گفت : ” ما امکان راه حل نهایی به جنگ با اعراب را نداریم تا وقتی اعراب نمی خواهند کاری انجام دهند ، ما می توانیم جنگ با اعراب را متوقف سازیم که آنها نیز می توانند ، تفاوت تاریخی بین ما و اعراب وجود دارد ، از طرف ما یک نبرد نهایی وجود ندارد و ما نمی توانیم فرض کنیم و نه در هر زمان ما قادر به حمله کوبنده به دشمن هستیم ، آخرین نبرد این است که ما نیازی به برخورد با آنها نداشته باشیم و پس از آن ، خطر یک جنگ جدید نباشد .
همسو با مفروضات اساسی تئوری امنیت استراتژیک ، همانطور که قبلا گفته شده است ، فرضیه های کلیدی مربوط به وضعیت رژیم صهیونیستی عموما و شرایط منطقه به طور کلی می باشد ، اولین این فرضیه های مرکزی ناشی از ضعف رژیم صهیونیستی در زمینه منابع ملی ( انرژی انسانی – زمین – منابع طبیعی ) است .
بن گوریون می گوید: “ما اقلیت هستیم و باید با اکثریت روبرو شویم و این تفاوت تغییر نخواهد کرد .” این قانون تاریخ و جغرافیا است .
” آمونل ولدر ” فروپاشی نظریه امنیت صهیونیستی “.
برنامه ریزان تئوری امنیتی درباره این فرضیه نتیجه گیری های متعددی را حاصل نموده اند ، که بیشتر آنها برای ایجاد حکومت یهودی استفاده خواهند شد .
اولا رژیم صهیونیستی ، به خود با ارتشی عظیم اجازه نمی دهد ، بلکه مجبور به استفاده از یک نیروی هوایی نسبتا کوچک خواهد شد که کارا باشد ، یک ارتش منظم و یک ارتش ذخیره با قابلیت جنگی قابل توجه با امکان استخدام در کوتاه ترین مدت .
موشه دایان گفت : ” امنیت ما بیشتر به ارتش ذخیره بستگی دارد . امنیت ما بر پایه مردمی مبارز استوار می باشد ، بنابراین لازم است که یک هسته نظامی با کیفیت بالا بتواند جذب افراد مجرد را حفظ کند .
همچنین نتیجه گیری های عملی دیگری از این موضع اساسی مطرح شده است ، : نیازی به کوتاه نمودن جنگ تا حداقل و جلوگیری از تداوم جنگ فرسایشی مهم است ، نتيجه ديگر ، نظم استراتژيک امنيتی صهیونیستی براساس فرض قبلی درباره عدم هماهنگی منابع بين رژیم صهیونیستی و اعراب ترسیم شده که در صورت جنگ ، رژیم صهیونیستی بايد نيروهاي دشمن را کاملا نابود سازد یا تاریخ جنگ بعدی را تا آن که امکان دارد ، به تعویق اندازد که مهم است .
پایان بخش هشتم