دبیرکل جهاد اسلامی در فهرست سیاه آمریکا

دفتر تحقیقات فدرال آمریکا چهار فلسطینی را در کنار 26 شخصیت جهانی ، در فهرست سیاه افراد تحت تعقیب درج نمود .
روزنامه یدیعوت احرنوت صهیونیستی نوشت که دکتر رمضان عبدالله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و احلام التمیمی آزاده فلسطینی، از این فهرست می باشند .
رمضان عبدالله 59 ساله متولد غزه که به ادعای دفتر تحقیقات فدرال متهم به هدایت جنبش جهاد اسلامی فلسطین به عنوان گروه تروریستی است و اقدام هایی مانند انفجار ، قتل ، تنش آفرینی و پول شویی انجام داده است .
احلام التمیمی 37 ساله فلسطینی متولد اردن که در چارچوب توافق آزادگان میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی ، از زندان های رژیم آزاد شد .