صد سال جنایات صهیونیستی ( بخش پنجم )

قتل عام یالو
دوم نوامبر 1954 ، ساعت 10 صبح سه کودک از روستای یالو غربی برای جمع آوری هیزم های رفتند که 8 تا 12 ساله بودند ، وقتی به نقطه نزدیک دیر ایوب حدود 400 متری خط آتش بس رسیدند ارتش صهیونیستی را دیدند ، یکی از این کودکان گریخت که به طرف وی تیراندازی کردند و از پا زخمی شد .
اما به راه ادامه داد تا وقتی که به روستای خود رسید و به خانواده اش ، خبر داد ، خانواده دو فرزند باقیمانده سا سرعت به محل رفتند ، آنها مشاهده نمودند دوازده سرباز صهیونیست دو کودک را به طرف بطن الوادی در جنوب می برند . آنها را بازداشت نموده و به طرف آنان شلیک کردند ، سپس ورای خط آتش بس پنهان شدند . یکی از آنان همان زمان شهید شد و دختر دیگر صبح روز بعد در بیمارستان جایی که به آن منتقل شده بود ، به شهادت رسید .
قتل عام اول غزه
هشتم فوریه 1955 ، ساعت بیست و سی دقیقه بعد از ظهر ، تعدادی از نیروهای ارتش صهیونیستی ضمن عبور از خط آتش بس ، در نوار غزه به فاصله 3 کیلومتر پیشروی کردند . سپس هر گروه ماموریتی را عهده دار شده بود ، گروهی برای انهدام تاسیسات آب ، گروهی راهی ایستگاه راه آهن غزه شد ، گروهی برای حمله به مواضع مصر با تیربار ، خمپاره و نارنجک ها آماده می شد و گروهی برای مین گذاری و جلوگیری از رسیدن کمک بود .
این طرح به میزان زیادی موفق شد و ایستگاه آب را منفجر کرد و با انفجار گلوله های صهیونیستی که در اردوگاه ارتش مصر نزدیکی ایستگاه همراه بود ، فرمانده پایگاه از نزدیک ترین پایگاه ارتش کمک خواست ، سپس خودروهای نفربر با سرعت به طرف مکان ، رفتند اما در کمین آماده شده توسط ارتش صهیونیستی در جاده مواجه شدند که تعداد قربانیان این قتل عام 39 شهید و 33 زخمی بود .
66 شهید در قتل عام غزه
توپخانه ارتش صهیونیستی غزه را گلوله باران کرد که 56 عرب شهید شدند، 103 نفر دیگر در قتل عام خان یونس اول ( 30 مه 1955 )
زخمی شدند ، و دوم که اول سپتامبر سال 1955 بود .
دو قتل عام در این شهر ، انجام شده بود ،
برای اولین بار سپیده دم روز بود 30 ماه مه ، و دوم نیمه شب الفاتح
در سپتامبر سال 1955 بود ، قربانیان اولین حمله بیست شهید و بیست زخمی بود که ترکیبی از انواع سلاح مانند توپخانه، تانک ، زره پوش و واحد زرهی ، پیاده نظام و مهندسی در این حمله شرکت داشتند .
نتیجه قتل عام دوم شهادت چهل و شش عرب و همچنین زخمی شدن پنجاه نفر دیگر بود .
قتل عام الرهوه
11 سپتامبر 1956 ، نیروهای اشغالگر صهیونیستی به یک کلانتری و یک مدرسه در روستای الرهوه حمله کردند ، پانزده شهروند عرب شهید و مدرسه منفجر شد .
پایان بخش پنجم