ادای احترام ابوشریف به شهدای گمنام دامغان

30 / 1 / 97
ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران به شهدای شهر دامغان ادای احترام نمود .
وی با حضور بر مزار شهدای گمنام دامغان که در یکی از پارک های شهر دفن شده اند ، برای شادمانی روح آنان فاتحه خواند .