ناصر ابوشریف در جوار امامزاده جعفر دامغان

30 / 1 / 97
ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران به زیارت امامزاده جعفر شهر دامغان رفت .
این مکان یکی از مهمترین اماکن متبرکه و مقدس دامغان است .