حضور ناصر ابوشریف در مزار شهدای دامغان

30 / 1 / 97
ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران در گلزار شهدای دامغان حضور یافت .
وی ضمن قرائت فاتحه ، به مقام شامخ این شهدای عزیز ادای احترام نمود .