گفت وگوی ابوشریف با رادیو سیاسی ایران

20 / 5 / 97
ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با رادیو سیاسی جمهوری اسلامی ایران درباره جنبه های مختلف زندگی و مبارزات دکتر شهید فتحی شقاقی گفت و گو نمود.
وی گفت که شهید شقاقی حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از آن حمایت می نمود و دکتر احمد یوسف مشاور هنیه گفت که ما از طریق شقاقی ، انقلاب اسلامی ایران و حضرت امام خمینی (ره) را شناختیم.
شقاقی در سال 1979 کتابچه ای به نام “امام خمینی و حل اسلامی” نوشت و در آن انقلاب اسلامی ایران را الگوی جنبش های اسلامی نامید که رهبر آن عالمی جلیل القدر می باشد.
شقاقی پس از تبعید در سال 1988 به ایران آمد و با حضرت امام خمینی (ره) دیدار نمود که امام نیز، جنبش جهاد اسلامی فلسطین را تایید نمودند.
جنبش جهاد اسلامی به این علت در میان مردم فلسطین دارای محبوبیت است که اهدافش را تغیر نداد و هدف اصلی اش آزادی فلسطین و هدف اسلامی اش هدایت امت اسلامی به طرف تحقق این هدف است.
این جنبش نقش بسزایی در انتفاضه های مردم فلسطین داشت اما متاسفانه فلسطین، رهبری مانند حضرت امام خمینی (ره) نداشت که از این پتانسیلها، بهره برداری لازم را برای پیروزی بنماید.
جنبش جهاد اسلامی هرگز منافع شخصی را به فلسطین ترجیح نداد، سیاسی کاری نکرد و هر نوع فداکاری را برای آزادی فلسطین انجام داد.
جهاد اسلامی به خاطر مواضع صریح نسبت به رژیم صهیونیستی همواره دشمنان بی شماری در اعراب و رژیم هایی دارد که خواهان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند و فقط جمهوری اسلامی ایران پشتیبان آن است که از این کشور تشکر می نماییم.
فتحی شقاقی در سال 1995 میلادی به لیبی رفت تا با قذافی صحبت کرده و وی را قانع نماید که از طرحش برای بازگرداندن فلسطینیان ساکن لیبی به فلسطین صرف نظر نماید چرا که آنان را به صحرای بین این کشور با مصر فرستاده بود و پس از آن با گذرنامه لیبیایی به نام ابراهیم الشاویش به جزیره مالت رفت که در آنجا توسط مزدوران موساد صهیونیستی به شهادت رسید.