توطئه دشمن صهیونیستی برای القاء تفکر غلط درباره فلسطین

22 / 5 / 97
ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با همراهی دبیر و هیات اجرایی دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین در گیلان به مناسبت روز مقاومت اسلامی با مهندس ظهیری مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان، دیدار کرد.
ابوشریف گفت که دشمنان درصدد القاء تفکر غلط درخصوص مسئله فلسطین به جوامع هستند
وی با بیان اینکه جبهه مقاومت یک شعار نیست؛ بلکه یک آرمان و حرکت جمعی برای مقابله با استکبار است، گفت: ما در ادوار مختلف شاهد تجزیه ملل مسلمان و اشغال کشورهای اسلامی از سوی مستکبرین بودیم که یکی از عوامل آن عدم وحدت ، بود.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، هدف فعلی این جنبش را احیای خیزش امت اسلامی عنوان کرد و افزود: احیای محور جهاد و مقاومت در راستای دفاع از ملت های مسلمان از دیگر اهداف این جنبش است تا بوسیله آن بتوانیم به جایگاه واقعی خود برسیم.
وی با اشاره به اینکه باید با وحدت بتوانیم از ارزش های جوامع اسلامی دفاع کنیم، تصریح کرد: ما باید نقش واقعی خود را احیا کنیم.