شرکت ابوشریف در هم اندیشی وحدت جهان اسلام

29 / 5 / 97
ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران در دومین نشست هم اندیشی اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت در جهان اسلام شرکت نمود.
این همایش توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شده بود .
ابوشریف در این همایش با آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دیدار و با وی درباره آخرین اوضاع فلسطین به گفت و گو پرداخت .