بازدید ابوشریف از نمایشگاه دانشگاه امام صادق (ع)

16 / 7 / 97
ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین از نمایشگاه مرکز رشد وابسته به دانشگاه امام صادق (ع) بازدید کرد.
وی در این نمایشگاه با فعالیتهای مختلف دانشگاه خصوصا بسیج آن آشنا شد.
وی قبل از آن در همایش “راه قدس از کربلا می گذرد، ظرفیت اربعین حسینی برای جهانی نمودن آرمان قدس” در سالن شهید مطهری (ره) در جمع دانشجویان بسیج دانشگاه امام صادق (ع) سخنرانی کرده بوده.