تحصن جهاد اسلامی فلسطین در حمایت از شیخ خضر عدنان

21 / 7 / 97
جنبش جهاد اسلامی در جنین، پس از نماز جمعه در مسجد اعظم روستای السیله تحصنی برای اعلام همبستگی با شیخ خضر عدنان که در زندان های رژیم صهیونیستی اعتصاب غذا نموده است ، برگزار نمود.
تعداد زیادی از کادر ها و هواداران جنبش جهاد اسلامی در این تحصن حضور داشتند و عکس ها و پلاکاردهایی برای اعلام همبستگی با شیخ عدنان را به نمایش گذاشتند .
شیخ نظیر نصار در این تحصن همبستگی گفت که شیخ عدنان در نبرد معده های خالی علیه مدیریت سرکوبگر تروریستی عبری شرکت کرد تا حداقل حقوق جنبش اسیر را که امروز از مبارزه رسمی فلسطین و از مؤسسات جامعه جهانی ناعادلانه غایب است را خواستار شود .
از سوی دیگر، پدر شیخ عدنان گفت که پسرش در بیمارستان زندان رمله بستری است و به مدت 41 روز در اعتراض به بازداشت اداری بدون مجوز برای ماه یازدهم، اعتصاب غذا کرده است .
وی گفت که پسرم روحیه بالایی دارد ، اما وضع جسمانی او بدتر می شود و بین سلولها با صندلی چرخدار حرکت می کند .
حاج عدنان زنان فلسطینی را که 35 روز قبل در اعتراض به دوربین های کنترل در زندان حاضر به خروج جهت تنفس نشدند، ستایش نمود و از آنها خواست تا با اعلام همبستگی با پسرش خضر غذا را برگردانند .
پدر شیخ عدنان به مردم نوار غزه درود فرستاد و راهپیماییهای بازگشت را ستود .
خضر عدنان محمد موسی ، 40 ساله از روستای عرابه در ناحیه جنین ، برای 42 امین روز متوالی اقدام به اعتصاب غذا نموده که برای اعتراض به بازداشت بدون دلیل وی می باشد .
همسر عدنان پیشتر گفته بود که در روز هشتم اعتصاب نیروهای “نحشون” عدنان را هدف ضرب و شتم قرار داده بودند.