مقاومت درخواست صهیونیستی برای آرام سازی را نپذیرفت

22 / 7 / 97
منابعی به روزنامه “الحیات لندن” گزارش دادند که گروه های مقاومت درخواستهای صهیونیستی برای متوقف نمودن “راهپیمایی های بازگشت” و بادکنکهای آتشین برای مدت دو هفته را ، نپذیرفتند.
مقاومت به مصر اعلام کرده فقط در صورتی که تل آویو متعهد شود تا محاصره غزه را به طور کامل رفع نماید، چنین درخواستی را می پذیرد.
یکی از شروط مقاومت افزایش زمینه اجرای پروژه در غزه، ایجاد اشتغال برای حدود 10 هزار نفر از مردم غزه، افزایش مساحت ماهیگیری و صادرات از این منطقه و افزایش برق تا حدود 50 مگاوات است.