درگیری در شمال قدس

22 / 7 / 97
ارتش صهیونیستی در شهر رام در شمال قدس با جوانان فلسطینی درگیر شدند.
ارتش صهیونیستی ضمن بستن ورودی های شهر مانع ورود فلسطینیان به آن شد.
ارتش صهیونیستی ضمن هجوم به پمپ بنزین این شهر به پرسنل آن حمله ور شد.