ارتش صهیونیستی به طرف کشاورزان فلسطینی شلیک کرد

22 / 7 / 97
ارتش صهیونیستی به طرف کشاورزان فلسطینی در شرق روستای الفخاری در شرق خانیونس در جنوب نوار غزه تیراندازی کرد.
هنوز گزارشی از تلفات این تیراندازی مخابره نشده است.