چرایی تهدیدهای نتانیاهو و لیبرمن صهیونیست

23 / 7 / 97
به گفته تحلیلگران سیاسی، تهدیدات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر صهیونیستی و وزیر جنگ او، آویگدور لیبرمن، درباره حمله به مقاومت غزه، نشانه ای روشن از میزان دردی است که رهبران اسرائیل در نتیجه راهپیمایی های بازگشت و افزایش آن و شکست صهیونیستی برای متوقف کردن ” کمک به غزه و توقف راهپیمایی متحمل شده اند .
تحلیلگران معتقدند که تهدیدهای نتانیاهو و لیبرمن برای «سخت ترین ضربات» به مقاومت غزه، بدون پشتوانه عملیاتی و بیشتر برای مصرف داخلی صهیونیستی است به ویژه که محاسبات ، تل آویو درباره حمله به مقاومت، «بسیار پیچیده» است .
نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر جنگ او ایگدور لیبرمن روز یکشنبه برای حمله به نوار غزه در واکنش به ادامه راهپیمایی ها و شکستن محاصره شرق نوار غزه تهدید کردند.
مدیر مرکز مطالعات اسراییلی اطلس عبدالرحمن شهاب گفت که تهدیدات نتانیاهو و لیبرمن پس از راهپیمایی های رو به گسترش بازگشت در جمعه اخیر بود که مغایر با انتظارات صهیونیستی بود و سبب ضربه به سطوح سیاسی، امنیتی و نظامی صهیونیستی و سرخوردگی فراوان آنان شد که پیش بینی شان این بود که در آستانه ورود نفت سفید شرکت مردم در راهپیمایی های بازگشت کاهش خواهد یافت.
شهاب گفت که دلخوشی صهیونیستی به کاهش تظاهرات تماس با شکست مواجه شد، که ضربه ای به نتانیاهو و لیبرمن و ایجاد حالت عدم تعادل در اظهارات آنان علیه غزه و مقاومت بود و به این عتقاد کامل رسیدند که غزه فریب وعده های مالی و یا بخشش را نمی خورد و آنها فقط با شکست کامل محاصره صهیونیستی قانع خواهند شد .
وی افزود که اظهارات نتانیاهو و لیبرمن منعکس کننده حالت سردرگمی در سطح تصمیم گیری درباره غزه است که فقط دو گزینه دارند و هر دو برای رژیم صهیونیستی به خصوص که در آستانه انتخابات زود هنگام قرار دارد، دشوار است و هر گونه حرکت تاثیرگذار بر تصمیم گیرندگان در انتخابات می باشد .
او توضیح داد که دو گزینه پیچیده برای حکومت صهیونیستی جهت مقابله با واقعیت غزه وجود دارد، اول ، لغو محاصره نوار غزه است که برای رژیم صهیونیستی ، بسیار پرهزینه است ، زیرا ممکن است به عنوان یک پیروزی برای مقاومت و اندیشه آن محسوب شود و بر جبهه کرانه باختری تأثیر بگذارد و سبب شود که فلسطینی ها اعتقاد یابند که ایده مقاومت است که می تواند سبب احقاق حقوق شود و در مقابل سبب تقویت این دیدگاه فلسطینی ها می شود که مذاکرات بی فایده است .
شهاب گفت که گزینه دوم برای اسرائیل تشدید حمله ضى مقاومت غزه است كه دشوارتر از قبلی می باشد به ویژه که محاسبات صهیونیستی پیچیده است و مردم صهیونیستی تحمل جنگ چهارم بدون اهداف روشن و مشخص را ندارند .
او اشاره کرد که رویکرد صهیونیستی به تشدید و یا جنگ با مقاومت برای تل آویو بسیار پرهزینه آنهم بدون تحقق اهداف سیاسی یا نظامی است ، هر گونه حمله به غزه نتایج سیاسی به نفع رژیم صهیونیستی ندارد مقاومت غزه نیز قبول نخواهد نمود که مانند سه جنگ گذشته ، آرام سازی مقابل آرام سازی باشد بلکه آرام سازی در مقابل رفع کامل محاصره را خواهد خواست ، این همان است که مقاومت پس از هر گونه برخورد آن را به نفع خود کسب خواهد نمود .
شهاب گفت که محاسبات جنگی صهیونیستی در سه جنبه پیچیده است. اولا جامعه صهیونیستی ، توجیه یا حمایت از رهبری سیاسی و نظامی صهیونیستی برای جنگ بدون توجیه را نخواهد پذیرفت و با ارسال فرزندان خود به جنگ باز برای متوقف کردن بالن ها یا بادبادکهای آتشین یا توده های فلسطینی از تظاهرات را نخواهند پذیرفت و رفع محاصره را به جنگ ترجیح می دهند برایشان بسیار پرهزینه خواهد بود .
دومین مولفه ای که به خاطر آن دشوار می باشد که رژیم صهیونیستی به جنگ ضد غزه بپردازد آن است که مشروعیت بین المللی ، پوششی به رژیم نمی دهد به ویژه در پرتو حضور تعدادی از نظامهای سیاسی بانفوذ در صحنه بین المللی ، که معتقدند رژیم صهیونیستی و حکومت فلسطین مسئولیت کامل محاصره و وخیم تر شدن اوضاع انسانی و اقتصادی غزه را عهده دارند.
سومین مولفه آن است که افکار عمومی جهان برخلاف گذشته خواستار لغو محاصره غزه ، به ویژه پس از راهپیمایی بازگشت است که توانست چهره واقعی نبرد با رژیم صهیونیستی را نمایان نماید .
رژیم صهیونیستی ممکن است به یک تشدید محدود با نوار غزه اقدام نماید تا به دنیا بنمایاند که علیه مقاومت غزه پیروز شده و پس از آن به ندای میانجیگری عربی و بین المللی برای بهبود شرایط زندگی در غزه پاسخ دهد ، اما مقاومت همین فکر را دارد و می خواهد در کوتاه مدت به پیروزی برسد که این موضوع رژیم صهیونیستی را در موقعیتی جنجالی در برابر جبهه داخلی قرار می دهد .
شهاب تاکید نمود که رژیم صهیونیستی در یک موقعیت دشوار در هر تصمیم گیری نسبت به غزه است ، به خصوص که هر گونه تصمیم گیری در زمان حاضر با سود و زیان در انتخابات زودهنگام آینده اندازه گیری خواهد شد .
ابراهیم المدهون ، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که اظهارات نتانیاهو و لیبرمن نشانه “میزان درد رهبری صهیونیستی برای ادامه و تشدید راهپیمایی های بازگشت و میزان ناامیدی آنان در سایه شکست های تل آویو پس از کمبود سوخت می باشد .
المدهون در فیسبوک اینگونه نوشت که اظهارات نتانیاهو و لیبرمن با توجه به تشدید راهپیمایی های بازگشت ، واکنش واضح به اظهارات رئیس دفتر سیاسی حماس، اسماعیل هنیه است ، که هر گونه راه حل جزیی برای برچیدن محاصره را رد نمود .
“المدهون گفت که رژیم صهیونیستی پس از شروع جمعه انتفاضه قدس و حرکت مردمی متوجه شد که پول خرد دیگر توده های عصبانی را در اردوگاه های بازگشت فریب نخواهد داد .
وی خاطرنشان نمود که محاسبات جنگی برای رژیم صهیونیستی بسیار پیچیده است، به ویژه از آنجایی که مسئولین امنیتی، نظامی و سیاسی از پیامدهای بزرگی هر گونه تجاوز به غزه آگاهند . مقاومت نمی خواهد یک درگیری نظامی ایجاد کند اما از آن نیز نمی ترسد خصوصا که راهپیمایی بازگشت قوی ترین سلاح در اختیار مردم فلسطین است ، پس کسانی که خواستار توقف آن هستند ، با این اقدام ، هدیه ای رایگان برای نتانیاهو ارائه می دهند .
المدهون معتقد است که “فصل رسیدن میوه راهپیمایی نزدیک شده است” و انتظار می رود که اردوگاه های بازگشت شاهد افزایش فعالیت های مردمی باشد تا سطحی که نتانیاهو و لیبرمن خواسته های مردم نوار غزه را بپذیرند .
مرزهای نوار غزه شاهد درگیری شدید مردم فلسطین برای فشار بر رژیم صهیونیستی برای رفع محاصره غزه است که با جنایات تل آویو مواجه شده که در جمعه اخیر 9 فلسطینی به شهادت رسیدند .