هیات جهاد اسلامی در کنفرانس وحدت اسلامی

1 / 9 / 97
هیات جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی “قدس، محور وحدت امت” شرکت کرد.
این هیات در نشست نقش احزاب در کاهش اختلافات مذهبی، جلسه افتتاحیه اجلاس، کمیسیون نقش جمعیتهای تقریب نهاد در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت، کمیسیون نقش فلسطین و قدس شریف در تمدن اسلامی، کمیسیون مقاومت و حق بازگشت شرکت نمود.
شرکت در مراسم دیدار با مقام معظم رهبری، زیارت مرقد حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و دیدار با مسئولین کشوری به ویژه آیت الله اراکی دبیرکل تقریب مذاهب اسلامی و شخصیتهای خارجی از مهمترین برنامه های این هیات بود.
هیات شامل دکتر انور ابوطه، دکتر محمد الهندی و عبدالعزیز المیناوی اعضای دفتر سیاسی، حسان عطایا نماینده جنبش در لبنان و ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران بود.