تهدید صریح شاباک به اسرای فلسطینی : “وظیفه ما این است که شما را بکشیم “

در حالی که مبارزان فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی اعتصاب غذای خود را ادامه می دهند ، مسئولین رژیم صهیونیستی رسما به آنها اعلام کرده اند از مرگ آنان خوشحال هم خواهند شد.
به گزارش شبکه ندای قدس ، در حالیکه اسرای حبس احتیاطی (فلسطینیانی که بدون هیچ محاکمه یا حتی اعلام اتهامی دستگیر وزندانی هستند) به  اعتصاب غذای خود ادامه می دهند ، مسئولین سازمان اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی شاباک در جلسه ای با رهبران اعتصاب کنندگان در زندان های مختلف به آنها خبر داده اند که مرگ آنها مسئولین امنیتی رژیم صهیونیستی را نه تنها ناراحت نمی کند بلکه آنها خوشحال  تر می کند.
اطلاعات رسیده از داخل زندان های رژیم صهیونیستی حکایت از آن دارد که مسئولین امنیتی رژیم صهیونیستی به اسرا گفته اند ما اینجا هستیم تا شما زنده نمانید پس مرگ شما تاثیر منفی  بر ما نخواهد گذارد.
اشاره می شود با پیشرفت روند اعتصاب غذا پیش بینی می شود طی چند روز آینده شخصیت های مهمی همچون مروان البرغوثی واحمد سعدات هم به این اعتصاب کنندگان بپیوندند.