چرایی عدم پذیرش آتش بس توسط نیروهای مقاومت از نگاه صیونیست ها

این بار فلسطینیان قصد تسلیم شدن ندارند ، این جمله کلیدی است که عاموس یادلین رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی (امان) در تحلیلی به بررسی چرایی پاسخ منفی گروه های مقاومت به طرح آتش بس مصری داد .
به گزارش شبکه ندای قدس ، این تحلیل که در مرکز پژوهش های امنیت ملی رژیم صهیونیستی منتشر شده است مهم ترین علل تغییر سناریوهای جنگی رژیم صهیونیستی را نسبت به جنگ های گذشته بررسی کرده است .
در بخشی از این مقاله آمده است : “اسرائیل تصور می کرد که با وارد کردن ضربه ای شدید به نوارغزه گروه های مبارز فلسطینی را مجبور به تسلیم شدن خواهد کرد . اما در حقیقت مقاومت فلسطین با وجود تمامی ضربات وارد شده به غزه همچنان تمام توانمندی خود را حفظ کرده و حتی در پایین ترین هرم مبارزاتی یعنی افراد مامور شلیک موشک نیز همچنان با تمام توان خود به فعالیت می پردازند”.
یادلین با اعتراف ضمنی به ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به توانمندی نظامی گروه های مقاومت گفت : “در چارچوب جنگ های ناهمگون صرفا با حملات شدید به غیرنظامیان توقع داشته باشیم گروه های مقاومت آتش بس را با ما بپذیرند ، امری غیرمعقول است باید فکری برای ضربه زدن به توان نظامی اش بکنیم .”
وی در پایان این مقاله تاکید می کند : تل آویو اهداف بسیار ناچیز و پیش پا افتاده ای یعنی بازگرداندن آرامش و ترمیم توان بازدارندگی را برای این جنگ مشخص کرد اما شاهد آن هستیم که هیچ یک از این اهداف را هم محقق نساخت چه رسد به تحقق رؤیای پاکسازی غزه از سلاح .