شهادت یکی از فرماندهان گردان های قدس در غزه

گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاداسلامی فلسطین طی بیانیه ای اعلام کرد : فرمانده بخش اطلاع رسانی و تبلیغات این شاخه در نوارغزه به همراه کودکانش در جریان حمله هوایی جنگنده های صهیونیستی به شهادت رسید .
گردان های قدس در این بیانیه که نسخه ای از آن به ندای قدس رسید ، تاکید کرد : “صلاح ابوحسنین” مسئول تبلیغات جنگی نوارغزه با حمله موشکی به شهادت رسیده است .
به گفته گردان های قدس ابوحسنین 45 ساله در جریان حمله به منزل مسکونی اش در رفح به همراه دو کودکش عبد العزیز و عبدالهادی به شهادت رسید .
روزنامه یدیعوت احرانوت هم طی گزارشی در این رابطه فاش کرد : این ترور از طریق همکاری ارتش صهیونیستی و سازمان جاسوسی داخلی رژیم صهیونیستی شاباک انجام گرفته است .