جنبش جهاد اسلامی، مواضع ستودنی

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در انتفاضه اول مردم فلسطین پدیدار شد اما در انتفاضه دوم که در سپتامبر 2000 بود، نقش مبارزاتی آن به میزان زیادی تقویت شد و عملیات هایی انجام داد که رژیم صهیونیستی را به لرزه افکند.
جنبش با امضای پیمان اسلو و شرکت در دولت ایجاد شده از آن مخالفت و اعلام کرد که تا وقتی مردم فلسطین تحت اشغال هستند، زمان کسب غنایم نیست پس باید برای آزادی فلسطین کوشید.
تا وقتی اشغالگران برای تردد و سیطره به سرزمین فلسطین آزاد باشند، حکومت فلسطین بی معناست، لذا جنبش جهاد اسلامی با اتخاذ موضعی شفاف اعلام کرد که به مبارزه ادامه خواهد داد.
جنبش به رغم آنکه خارج از حاکمیت است و اینکه چهار دهه از عمر مبارزاتی اش می گذرد ، به شکل یک بازیگر اصلی در صحنه فلسطین در آمد و با استمرار مقاومت توانست اعتماد و احترام مردم فلسطین را به دست آورد.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین در مسیر مبارزه نظامی، سیاسی و تبلیغاتی شهدا، مجروحان و اسرای زیادی تقدیم کرد اما حتی در بدترین شرایط و اوج اختلاف با تشکیلات فلسطین که شمار زیادی از رزمندگانش را بازداشت کرد، رابطه اش با این نهاد را قطع ننمود و آن را به ناحق متهم نکرد بلکه فقط این تشکیلات را به خاطر هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی مورد انتقاد قرار داد.
موضع جهاد اسلامی همواره تاکید به وحدت در فلسطین، جلوگیری از تفرقه، عدم انحراف از مسیر اصلی و اولویت منافع ملی مردم فلسطین بوده است.
وقتی بحران سوریه آغاز شد، خود را از شورش در این کشور دور نگه داشت و با درک توطئه علیه نظام سوریه و مقاومت، حمایتش را از نظام دمشق اعلام نمود.
وقتی جنگ غزه نیز آغاز شد با اجرای عملیات علیه رژیم صهیونیستی، کفایتش را نشان داد و با سایر گروههای مبارز فلسطینی برای مقابله با دشمن متحد شد.
جنبش نه تنها خواستار وحدت تمام مردم و گروههای فلسطینی در برابر حملات دشمن صهیونیستی است بلکه تلاش زیادی به منظور پایان دادن به چند دستگی در فلسطین و اختلاف میان فتح و حماس به عمل آورد و در این زمینه بسیار مسئولانه برخورد نمود.
همچنین با درک جغرافیای سیاسی و موقعیت استراتژیک مصر، نقش آن برای منافع مردم فلسطین را مورد تاکید قرار داد.
حتی اسرای جنبش جهاد اسلامی در زمینه اعتصاب غذا علیه ظلم زندانبانان و غیر قانونی بودن بازداشتشان پیش قدم بودم مانند خضر عدنان که پس از 66 روز تحمل گرسنگی و رفتار اهانت بار آزاد شد و پیام داد که خون مردم غزه گریبان صهیونیستهای اشغالگر را خواهد گرفت.
گروههای ملی و اسلامی فلسطین باید با الگو گرفتن از این جنبش، وحدت را سرلوحه استراتژی خود قرار داده و به جای تکفیر و متهم ساختن یکدیگر ، اختلافات را کنار گذاشته و در برابر دشمن صهیونیستی بایستند.
نوشته: راسم عبیدات