رئیس دفتر جنبش جهاد اسلامی فلسطین : مبارزه هنوز به پایان نرسیده است

ناصر ابو شریف رئیس دفتر جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد : تحمیل  آتش بس بی قید وشرط وطولانی مدت به صهیونیستها سر آغاز مبارزه ای طولانی برای آزادی تمامی خاک فلسطین خواهد بود.

وی در اظهار نظری اختصاصی که با شبکه ندای قدس همچنین از اقدامات وفعالیت های ملل اسلامی در حمایت از ملت فلسطین وبه ویژه از اقدامات ملت ودولت جمهوری اسلامی ایران ودر راس آنها رهبر معظم انقلاب اسلامی ولی امر مسلمین آیت الله خامنه ای در حمایت همه جانیه از مبارزات ملت مظلوم فلسطین ومقاومت در غزه تشکر وقدر دانی کرد.

متن این اظهار نظر در پی می آید

بسم الله الرحمن الرحیم

مقاومت ملت فلسطین موفق صهیونیستها را مجبور به پذیرش آتش طولانی مدت وبدون سقف زمانی نماید.
این آتش بس در چارچوب آخرین پیشنهادی بود که دولت مصر آنرا ارائه ومورد موافقت هیئت فلسطینی قرار گرفت
بر اساس این توافق ، آتش نامحدودی در نوار غزه اعمال می گردد وصهیونیستها حق تجاوز به نوار غزه را از این پس نخواهند داشت.
صهیونیستها موظف به گشودن تمامی گذرگاه ها برای ورود کاروان های امداد رسان وبازسازی خواهند بود.
همچنین عمق کشتیریانی وحضور در دریا برای ماهیگران فلسطینی افزایش می یابد.
وقرار شد بقیه مسایل در فرصت های آینده مورد بررسی قرار گیرد.
ما در جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکیدمی کنیم که آتش بس به معنای کنار گذاردن سلاح نخواهد بود ومبارزان گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین همانند بقیه مبارزان فلسطینی هوشیارانه تحرکات رژیم صهیونیستی را زیر نظر خواهند گرفت.
پذیرش بی قید وشرط آتش بس توط رژیم صهیونیستی بیانگر شکست این رژیم در این جنگ است تا در چهارمین جنگ پیاپی خود اینبار شکستی واضح را به چشم خود ببیند.
همبستگی مثال زدنی واسطوره ای ملت مظلوم وستم دیده غزه وبقیه مناطق فلسطین یکی از مهمترین ابعاد این پیروزی است وبه همگان نشان داد که صهیونیستها آنگونه ادعا می کنند شکست ناپذیر نیستند.
ما در جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید می کنیم که این پیروزی مقدمه ای برای پیروزی های دیگر تا آزادی کامل فلسطین تمامی خاک فلسطین از دریا تا رودخانه خواهد بودوهمانگونه که شهرک نشینان صهیونیست مجبور شدند از شهرک های اطراف نوار غزه کوچ کنند به طور حتم در آینده ای نه چندان دور به یاری خداوند شاهد بازگشت تمامی صهیونیستها به مناطق اصلی محل سکونت خود در خارج از فلسطین خواهیم بود.

در پایان از تمامی ملل جهان که به یاری ملت فلسطین شتافتند تشکر وقدر دانی کرده ودر این چارچوب به ویژه از مواضع ملت ودولت اسلامی ایران ودر راس آنها مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت  مقاومت غزه تشکر وقدر دانی می ننمایم

ناصر ابو شریف

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران