دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین : مقاومت تمامی جهان را انگشت به دهان گذارد

 

دکتر رمضان عبد الله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفتگویی مطبوعاتی ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به ملت فلسطین تاکید کرد ابتدا این پیروزی به تمامی فلسطینیان مقاومی که با وجود از دست دادن خانواده وفرزند واقوام خود همچنان به مقاومت وپایمردی خود ادامه دادند تقدیم می کنم.

مهمترین مطالب این مصاحبه در پی می آید :
ـ به رغم اختلال در معادلات قدرت موجود بین مقاومت وارتش رژیم صهیونیستی ، گروه های مقاومت فلسطین موفق شدند خواب را از چشمان صهیونیستها بربایند وآنان را وادار به پذیرش شکست کنند.

ـ رژیم صهیونیستی خود آغازگر این تجاوز بود ، او این جنگ را با قدرتمندترین ارتش های جهان  علیه مردمی بی دفاع که سالهاست در محاصره قرار داشت انجام داد.

ـ دشمن صهیونیستی تلاش کرد تا آگاهی وبیداری ملت ما را از بین ببرد اما ما به خاطر آنکه او با چشمان بسته ما را به چیزی آزمود که تاکنون آزموده نشده بودیم تشکر می کنیم.

ـ بعد از جنگ 2012 دیگر پیروزی بر رژیم صهیونیستی یک گزینه نیست بلکه واجبی حتمی است که امروز هم مقاومت به این وعده خود عمل کرد.

ـ تمام جهان تصور می کرد که هیچ کس قادر به مقاومت در برابر صهیونیستها برای حتی چند ساعت هم نیست اما غزه موفق شد حدود دو ماه مقاومت نمود.
ـ من خطاب به تمامی گروه های مقاومت فلسطین می گویم .. بله شما معجزه کردید وجهان را به شگفتی واداشتید ودشمن را به مرز دیوانگی وجنون رساندید.

ـ مقاومت به تمامی جهان ثابت کرد که فلسطین غیر قابل فراموشی است وجنایتی که در حق این سرزمین به وقوع پیوسته قابل بخوشدن نیست.

ـ در این دوره دیگر رژیم صهیونیستی حق ندارد با هیچ یک از گروه های فلسطینی یا هر فلسطینی در این کره خاکی به تنهایی بجنگد.

ـ جنگ علیه حماس یعنی جنگ علی جهاد اسلامی ، جنگ علی فتح ، جنگ علیه جبهه خلق وجنگ علیه تمامی ملت فلسطین است.

ـ این جنگ را ما آغاز نکردیم ، ما آغازگر آن نبودیم وهمواره در موضع دفاع قرار داشتیم ، اما با این حال این تهاجم ما را  غافلگیر نکرد ، ودر تمام طول مدت همواره مسئله تلاش صهیونیستها برای ضربه زدن به مقاومت را در ذهن داشتید.

ـ من امروز به نام گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی سخن نمی گویم بلکه به نمایندگی از تمامی گروه های مقاومت می گویم که آنها موفق شدند صهیونیستها را به مرز جنون بکشانند.

ـ از تمامی گروه های رسانه ای وخبرنگاران به خاطر پوشش خبری ورساندن پیام مقاومت به جهان تشکر می کنم.
ـ ما همواره خود را مدیون ووفادار شهدا می دانیم وبه آنها درود می فرستیم.
ـ در مقابل شما مردم غزه سر تعظیم فرود می آورم.
ـ تکیه گاه ما ستون مستحکمی به نام ملت فلسطین تکیه کرده ایم.

ـ گروه های مقاومت تا آخرین لحظه پیش از آتش بس هم شهرک های صهیونیست نشین وتجمع نظامیان صهیونیست را مورد هدف  قرار دادند تا ثابت شود صهیونیستها قادر به شکست دادن مقاومت نیستند.

ـ مطمئن باشید چیزی جز آتش ومبارزه وقدرت با رژیم صهیونیستی نخواهد بود.