درباره ما

پایگاه اینترنتی ندای قدس حاوی گزارشهای لحظه به لحظه، تحلیل، تفسیر  و تصاویر از رویدادهای فلسطین اشغالی است که توسط گروهی از اصحاب رسانه ای کهنه کار اداره می شود.
پایگاه از زمان تاسیس در اواخر سال 1999 میلادی تاکنون تلاش نموده واقعیتهای درون فلسطین را به بهترین صورت بیان نماید که به همین دلیل شمار زیادی از دست اندرکاران امور رسانه، پژوهشگران و اندیشمندان از آن استفاده می نمایند.
پایگاه به منظور ارائه عملکردی بهتر از خود، از انواع فناوری مطبوعاتی و رسانه ای نوین استفاده نموده که به معروفیت آن در رسانه های گروهی عربی، اسلامی و بین المللی انجامیده و به یکی از مهمترین پایگاههای اطلاع رسانی فلسطینی تبدیل شده است.

موضع پایگاه
موضع پایگاه مبتنی بر حمایت از حق مردم فلسطین به منظور استرداد اراضی اشغالی و پاسداشت اصول ملی و اسلامی مردم آن است که شامل این موارد می باشد:
1 – نشان دادن مظلومیت مردم فلسطین به جهانیان به عنوان ملتی که سرزمینش اشغال و غصب شده است.
2 – افشای جنایات اشغالگران و متزلزل بودن جامعه صهیونیستی.
3 – حفظ میراث فرهنگی مردم فلسطین.
4 – افشای نقاط منفی جامعه صهیونیستی در برابر جهانیان.